Vizyon ve Misyon

Merkezin amacı; toplumsal duyarlılık bilincini geliştirmek, toplumun sosyal, ekonomik ve kültürel sorunlarının çözümüne yönelik bilimsel araştırma, uygulama, yayın, eğitim ve dokümantasyon çalışmaları yapmak, Üniversite öğrencilerine okutulan toplumsal duyarlılık projeleri dersinin teknik alt yapısının oluşturulması ve uygulanmasında Üniversite birimleri arasında koordinasyonu sağlamak, Üniversite öğrencilerinin yapacakları toplumsal duyarlılık projeleri uygulamaları ile ihtiyaçların karşılanması için ilgili resmî, özel ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği içinde çalışmaktır.